Skyvedører

Glassmester Tysvær Glass leverer alle typer skyvedører og skyvevinduer både med og uten montering.

Fordelen med skyvedør kontra foldedør er at skyvedøren ruller på hjul og vekten av skyvedøren blir da overført til gulvet. På foldedører vil vekten tilføres i bjelke over åpningen da foldedørene delvis henger i toppskinne.

Vi bruker laminert sikkerhetsglass i alle våre skyvedører ihht. NS3510, og vi bruker også flerfunksjonsglass i kombinasjon med det laminerte glasset slik at du som kunde kan velge å tilsette funksjoner som solavskjerming, lyddemping og grad av isolering.  

Alle våre produkter fåes på mål og er norskproduserte.

Hovedsaklig bruker vi skyvedører og skyvevinduer i aluminium og treverk. 

Vi deler disse inn i 3 kategorier:

Isolert er en full isolert skyvedør med brutt kuldebro som en bruker i alle typer yttervegg i bolig. Som regel får en ca 50% åpning og den kan kun åpnes på den ene siden. 

Del-isolert 
er en type skyvedør som ofte brukes i vinterhager hvor det er størst fokus på åpningsmuligheter. Del-isolert skyvedører har isolerglass, men det er ikke brutt kuldebro i profilene. Her kan en åpne i begge sider og alle panel er skyvbare samt at de har en åpning på ca 75%.

U-isolert
er den enkleste skyvedøren som brukes i sommerhager og steder det ikke er behov for noen form for isolering. Enkelheten i systemet gjør den perfekt for selvmontering.  Her kan en åpne i begge sider og alle panel er skyvbare samt de har en åpning på ca 75%.
 
  • Hagestuer.